Татарстан Республикасы cпорт әзерлеге үзәге

Коррупциягә каршы сәясәт

Татарстан Республикасы спорт министрлыгы
“Спорт әзерлеге үзәге” Дәүләт автоном оешмасында коррупция очраклары
турында хәбәр итү өчен контактлар

Телефон: +7(843)237-93-94

Власова Валерия Андреевна

Кадрлар белән эшләү секторының әйдәп баручы белгеч

Электрон почтасы: csp.mdms@tatar.ru

Документлар: